GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

S nasledujúcou ochranou osobných údajov chceme ukázať náš záväzok k vášmu súkromiu. Pretože to berieme vážne! Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke http://www.kruty.sk/.

Samozrejme, dodržiavame právne predpisy o údajoch a starostlivo zaobchádzame s osobnými údajmi používateľov. Vaše osobné údaje sa budú zhromažďovať a používať len ak to bude potrebné, aby ste mohli pracovať a prezerať našu stránku.

1. Anonymné použitie

Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a neposkytujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať anonymne. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka http://www.kruty.sk/ používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v spojení s prehliadačom, ktorý používate na vašom pevnom disku, a ktorý nastavuje súbor cookie a poskytuje určité informácie. Súbory cookie nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás, internet navyše užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Súbory cookie, ktoré vás identifikujú na následné návštevy, ak máte zriadený účet na našej stránke. V opačnom prípade by ste sa museli znovu prihlásiť na každú novú návštevu. Ak chcete zakázať používanie súborov cookie, v prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookie. Môžete prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies; Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookie. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v pomocníkovi vášho prehliadača.

4. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú ich poskytovatelia. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

5. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom uložíme vašu e-mailovú adresu a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

6. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám. Výnimky platia,

ak a len v rozsahu potrebnom na vymáhanie nárokov, na ktoré sme oprávnení,
ak sa to požaduje zákonom , alebo súdnym nariadením,
ak je to požadované od úradných inštitúcií, najmä orgánov činných v trestnom konaní a regulačných orgánov, ak a v rozsahu potrebnom na reakciu na ohrozenie verejnej bezpečnosti a stíhanie trestných činov.

7. Informácie, opravy, vymazávanie alebo blokovanie

Na základe vašej písomnej žiadosti vám poskytneme ľubovoľné informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje sú uložené na našich stránkach. Kedykoľvek máte možnosť opraviť alebo odstrániť vaše osobné údaje. Ak to chcete urobiť, kontaktujte nás pomocou e-mailu. Výnimkou zo zrušenia sú iba údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie akýchkoľvek nesplnených úloh alebo na presadzovanie našich práv a nárokov, ako aj údajov, ktoré musíme dodržiavať zákonom. Takéto údaje budú zablokované.

8. Bezpečnosť

Používame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov našich užívateľov pred stratou, nesprávnymi zmenami alebo neoprávneným prístupom tretích strán. Iba oprávnené osoby majú prístup k vašim osobným údajom, a to, ako sa to vyžaduje v súvislosti s účelmi uvedenými iba nevyhnutnom v rozsahu. 

9. Ďalšie poznámky o ochrane údajov

Nezabúdajte, že ak dobrovoľne poskytnete osobné informácie (napríklad ako na fórach), tieto informácie môžu zhromažďovať a používať iní. Vždy konajte opatrne a zodpovedne a venujte pozornosť dôvernosti vášho hesla a / alebo iných osobných údajov.

10. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V prípade zmien vás o tejto skutočnosti budeme ihneď informovať.

http://www.kruty.sk/
kontaktujte nás : email

Posledná aktualizácia: 20.01.2019

Upozornenie !

 

 

Tieto stránky sú prevažne určené odborníkom v oblasti výroby a predaja zbraní a streliva, športovým strelcom, poľovníkom a členom ozbrojených zložiek.

 

Prezeraním našich stránok potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov a ste držiteľom zbrojného preukazu, alebo zbrojnej licencie.